Over verbouwen

Veel gestelde vragen over verbouwen

Een verbouwing kost geld. Daarom gaat u niet over één nacht ijs. Er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden. U zorgt dat u de financiën goed op een rij heeft. Maar hoe pakt u dat aan?

1. Waar moet ik op letten als ik ga verbouwen?
Kops aannemers is lid van Bouwend Nederland, wat inhoudt dat Kops zich aan de 'Verbouwingsovereenkomst 1998' houdt. Dit is een gezamenlijke overeenkomst van de consumentenorganisatie ‘Vereniging Eigen Huis’ en het NVOB waarin alle relevante onderdelen van een verbouwing worden vastgelegd. Zoals de keuze van materialen, prijsafspraken, termijn van oplevering en meer- en minderwerk.

Enkele zekerheden uit de Verbouwingsovereenkomst 1998:

 • U werkt met een vaste prijs;
 • U kunt afspreken dat de aanneemsom in termijnen wordt betaald (dan wel achteraf);
 • De aannemer is verplicht zo snel mogelijk een prijsopgave te doen bij een opdracht tot meerwerk en moet de eventuele verlenging van de bouwtijd melden;
 • De bouwtijd is vastgelegd zodat de opdrachtgever weet waar hij aan toe is. Voor te late oplevering geldt een boeteregeling.

2. Wat is een goede offerte?
Een goede offerte is opgesteld volgens de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen in het Bouwbedrijf 1992 (AVA 1992). Daarin staat precies omschreven hoe de offerte moet worden uitgebracht.

Volgens deze voorwaarden wordt in een goede offerte in elk geval het volgende aangegeven:

 • De plaats van het werk;
 • Een omschrijving van het werk;
 • De tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen van het werk;
 • De begindatum van de bouw;
 • Het moment van oplevering;
 • De kosten van het werk en de BTW daarover;
 • Of betaling in termijnen plaatsvindt;
 • Of op het werk een risicoregeling van toepassing is;
 • Dat met stelposten rekening is gehouden.

3. Wat moet er verder in de offerte staan?
Dat hangt af van de opdracht. Als u precies weet wat u wilt, kan de offerte zeer gespecificeerd zijn. Heeft u nog maar een vaag idee van de werkzaamheden, dan kan Kops aannemers een ruwe schatting van de kosten geven. Pas als de aannemer weet wat er precies moet gebeuren, brengt hij een definitieve offerte uit, omdat hij natuurlijk eerst moet weten welke problemen hij kan tegenkomen en welke ideeën u heeft over afwerking en materialen.

4. Hoe beoordeel ik een offerte?
De offerte wordt gemaakt op basis van het bestek. Hoe nauwkeuriger dat is, hoe duidelijker de offerte. Omdat het moeilijk is een offerte te beoordelen, kunt u zich het beste laten voorlichten. Wij willen u graag uitleggen hoe de offerte tot stand is gekomen.

5. Kan ik meerdere offertes aanvragen?
Ja, als u bestek en tekeningen heeft laten maken door een architect, kunt u altijd verschillende aannemers om een offerte vragen. Maar met tekeningen, technische omschrijvingen en ontwerpen van de ene aannemer mag u niet naar een andere gaan voor een offerte. Op basis van drie offertes kunt u overigens een goede vergelijking maken.

6. Hoe vergelijk ik offertes?
Door goed op de nauwkeurigheid van de offerte te letten. De aannemers bij wie u een offerte heeft aangevraagd, praten ten slotte over hetzelfde werk. Dus moeten ze in grote lijnen dezelfde offerte uitbrengen. Let niet alleen op de prijs. U vindt altijd wel iemand die goedkoper is. Bedenk dat de prijs vaak alles met kwaliteit te maken heeft.

7. Valt er over de prijs te praten?
Er bestaan geen standaardprijzen voor bepaalde werken. De offerte zal op basis van arbeidsuren en materialen opgesteld zijn. Vindt u de prijs te hoog, dan kunnen we samen met u, zoeken naar een goedkopere oplossing. Ander materiaal, een andere constructie...

8. Zijn er richtlijnen voor een bepaald werk?
Nee. Die zijn ook niet aan te geven, want elke klus is uniek. Een offerte wordt gemaakt aan de hand van úw situatie. En die kan heel anders zijn dan die bij de overburen.

9. Kunnen de kosten tijdens het werk variëren?
Ja, u moet altijd rekening houden met meer- of minder werk. Dat laatste is natuurlijk mooi meegenomen, maar het is minder prettig als u te maken krijgt met onverwachte tegenvallers. Onvoorziene zaken die tijdens de bouw pas aan het licht komen. Probeer deze altijd in te calculeren. Het is ook aan te raden uw budget wat lager te stellen dan uw mogelijkheden. Dan heeft u nog wat reserve achter de hand. Dat is toch een geruststellend idee.

10. Wat als de klus meer gaat kosten?
Voorkom onaangename verrassingen als u de rekening gepresenteerd krijgt. Zorg dat u alle kosten op een rij heeft. Ook van die extra deur die niet in het bestek was opgenomen, maar toch wel erg handig leek. Laat de aannemer eerst berekenen wat het meerwerk gaat kosten, voordat u akkoord geeft. Als u alles op papier heeft, weet u wat u kunt verwachten. In de eindafrekening is een specificatie van het meer- en minderwerk opgenomen.

11. Hoe kan ik mijn verbouwing het beste financieren?
Wanneer een verbouwing niet uit eigen middelen betaald kan worden, kunt u een lening afsluiten. Er is een aantal mogelijkheden. Een hypothecaire lening is het voordeligst. U moet dan wel een notaris inschakelen en afsluitprovisie betalen. Deze kosten zijn aftrekbaar van de belastingen. Bij een tweede hypotheek geldt dat alleen voor het bedrag dat u extra leent. Andere mogelijkheden zijn leasen of een persoonlijke lening. Dit is in verhouding wel duurder, maar u hoeft niet naar de notaris toe en dat scheelt natuurlijk kosten.

12. Zijn de (ver)bouwkosten fiscaal aftrekbaar?
Alleen als u het huis verhuurt. Het onderhoud van uw woning is dus niet aftrekbaar als u zelf in het huis woont. Wél maakt de fiscus soms een uitzondering voor panden die op de Monumentenlijst staan.

13. Wat is er tijdens de bouw verzekerd?
In principe alles. Glas- en opstalverzekeringen komen voor rekening van de aannemer. Ook heeft hij natuurlijk een aansprakelijkheidsverzekering. Het risico van het werk ligt dan ook tot de oplevering bij hem. Na de oplevering bent u verantwoordelijk voor verzekeringen, bijvoorbeeld de glas- en opstalverzekeringen.

In the spotlight

 

 • Vertrouwen
 • Vakmannen in hart en nieren
 • Toewijding voor de het vak
 • Kwaliteit leveren
 • Afspraak nakomen
 

KvK: 37069743

Sitemap


KvK: 37069743

Sitemap

© KOPS Aannemers Heiloo | Alle rechten voorbehouden